Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chọn ngày để xem giá và phòng trống Đảm bảo giá tốt nhất

Lưu ý: Vui lòng ẩn "Cập nhật giá" để cập nhật phòng

Chọn phòng Vinpearl Golf Land Resort and Villas

Loại Phòng
Giá 1 đêm
Số phòng
Đặt phòng

* Quy định số khách

2 Bedroom: Ở được 4 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

3 Bedroom: Ở được 6 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

4 Bedroom: Ở được 8 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

 NOTE: Villa không kê được Extra bed.

* Phụ thu trẻ em:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ/trẻ em (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 900.000đ/trẻ em (bao gồm ăn 3 bữa).

phòng

Xác nhận ngay

* Quy định số khách

2 Bedroom: Ở được 4 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

3 Bedroom: Ở được 6 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

4 Bedroom: Ở được 8 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

 

NOTE: Villa không kê được Extra bed.

* Phụ thu trẻ em:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ/trẻ em (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 900.000đ/trẻ em (bao gồm ăn 3 bữa).

phòng

Xác nhận ngay

* Phụ thu trẻ em:

ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH ĂN 3 BỮA:

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ 4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa).

- Trẻ em từ 4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

- Từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 1.800.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

* 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- Phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa) hoặc 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

* 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- 1 trẻ em phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa)và 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

 

ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH CHỈ ĂN SÁNG:

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

- Trẻ từ 0 - 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 900.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

* 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- Phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) hoặc 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

* 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- 1 trẻ em phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) và 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 600.000đ (bao gồm

giường phụ + ăn sáng).

phòng

Xác nhận ngay

 • * Phụ thu trẻ em:

  ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH ĂN 3 BỮA:

  ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

  - Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

  - Trẻ em từ 4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa).

  - Trẻ em từ 4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

  - Từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 1.800.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

  ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

  - Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

  * 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

  - Phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa) hoặc 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

  * 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

  - 1 trẻ em phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa)và 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

   

  ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH CHỈ ĂN SÁNG:

  ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

  - Trẻ từ 0 - 3.99 tuổi: miễn phí.

  - Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng)

  - Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

  - Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 900.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

  ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

  - Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

  * 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

  - Phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) hoặc 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

  * 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

  - 1 trẻ em phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) và 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 600.000đ (bao gồm

  giường phụ + ăn sáng).

 
phòng

Xác nhận ngay

* Phụ thu trẻ em:

ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH ĂN 3 BỮA:

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ 4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa).

- Trẻ em từ 4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

- Từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 1.800.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

* 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- Phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa) hoặc 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

* 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- 1 trẻ em phụ thu 700.000đ (bao gồm ăn 3 bữa)và 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 1.100.000đ (bao gồm giường phụ + ăn 3 bữa).

 ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH CHỈ ĂN SÁNG:

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

- Trẻ từ 0 - 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 900.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

* 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- Phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) hoặc 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

* 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- 1 trẻ em phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) và 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 600.000đ (bao gồm

giường phụ + ăn sáng).

phòng

Xác nhận ngay

ÁP DỤNG CHO PHÒNG KHÁCH CHỈ ĂN SÁNG:

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 1 TRẺ EM:

- Trẻ từ 0 - 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

- Trẻ em từ 12 tuổi trở lên tính như người lớn: phụ thu 900.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

ĐỐI VỚI PHÒNG CÓ 2 TRẺ EM:

- Trẻ em từ 0-3.99 tuổi: miễn phí.

* 1 trẻ em dưới 4 tuổi và 1 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- Phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) hoặc 600.000đ (bao gồm giường phụ + ăn sáng).

* 2 trẻ em từ 4 - 11.99 tuổi:

- 1 trẻ em phụ thu 200.000đ (bao gồm ăn sáng) 1 trẻ em bắt buộc phụ thu 600.000đ (bao gồm

giường phụ + ăn sáng).

phòng

Xác nhận ngay

* Quy định số khách

2 Bedroom: Ở được 4 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

3 Bedroom: Ở được 6 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

4 Bedroom: Ở được 8 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

 NOTE: Villa không kê được Extra bed.

* Phụ thu trẻ em:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ/trẻ em (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 900.000đ/trẻ em (bao gồm ăn 3 bữa).

phòng

Xác nhận ngay

* Quy định số khách

2 Bedroom: Ở được 4 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

3 Bedroom: Ở được 6 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

4 Bedroom: Ở được 8 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

 

NOTE: Villa không kê được Extra bed.

* Phụ thu trẻ em:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ/trẻ em (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 900.000đ/trẻ em (bao gồm ăn 3 bữa).

phòng

Xác nhận ngay

* Quy định số khách

2 Bedroom: Ở được 4 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

3 Bedroom: Ở được 6 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

4 Bedroom: Ở được 8 người lớn + tối đa 2 trẻ em dưới 12 tuổi có phụ thu.

 NOTE: Villa không kê được Extra bed.

* Phụ thu trẻ em:

- Trẻ em từ 0 đến 3.99 tuổi: miễn phí.

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 200.000đ/trẻ em (bao gồm ăn sáng)

- Trẻ em từ  4 đến 11.99 tuổi: phụ thu 900.000đ/trẻ em (bao gồm ăn 3 bữa).

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách Vinpearl Golf Land Resort and Villas

Giờ nhận phòng: 14:00
Giờ trả phòng: 12:00

Đánh giá Vinpearl Golf Land Resort and Villas

Viết đánh giá
Đánh giá 0
Tất cả
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
“Gia đình Tôi có chuyến du lịch đến Nha Trang và chọn dịch vụ này để tận hưởng không khí này. Thấy dịch vụ có chất lượng tốt, phòng sạch sẽ và sang trọng. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp đã tạo cho chúng Tôi sự thư giãn tuyệt vời và rất hài lòng về dịch vụ ở đây. “
nguyen nu thach suong
15/09/2016
Đánh giá 0
Công tác
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
Đánh giá 0
Cặp đôi
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
Đánh giá 0
Gia đình
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
“Lan thu hai tro lai VP Nha Trang. Cam nhan van la: Villa đẹp, sạch sẽ, rộng thoáng. Đồ ăn ngon. Chỉ có điều vì là dịp lễ nên gọi xe di chuyển từ villa đến building phải chờ, ít khi có ngay. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, nhân viên nhẹ nhàng, dễ thương. Nếu có dịp lần sau gđ tôi sẽ quay lại đây. “
LHK
06/05/2016
Đánh giá 0
Bạn bè
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
“Tuy có 1 chút trục trặc trong quá trình check in nhưng chúng tôi đã có kỳ nghỉ rất tuyệt ở Vinpeal NhaTrang Golf. “
Nguyen Thu Hong
19/08/2016
Đánh giá 0
Cá nhân
Chi tiết điểm (từ 0 nhận xét)
“Gia đình Tôi có chuyến du lịch đến Nha Trang và chọn dịch vụ này để tận hưởng không khí này. Thấy dịch vụ có chất lượng tốt, phòng sạch sẽ và sang trọng. Thái độ phục vụ chuyên nghiệp đã tạo cho chúng Tôi sự thư giãn tuyệt vời và rất hài lòng về dịch vụ ở đây. “
nguyen nu thach suong
15/09/2016

Khách hàng đã xem khách sạn này thường tham khảo thêm

Địa danh ở gần