Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ: 11A Lê Văn Nhung, Mỹ Bình, Thị xã Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: (076).853346

Tags:
Khách sạn đã xem