Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Trước năm 1975, bệnh viện được đặt tên là “Bịnh Viện Long Xuyên” rồi “ Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Long Xuyên”. Theo quyển “ House Of Love – Life In A Vietnamese Hospital “ của Susan Terry xuất bản năm 1966 tại Uc Australia) thì lúc ấy bệnh viện có 420 giường với 04 bác sĩ làm bán thời gian. Mặt tiền bệnh viện lúc ấy vẫn con được giữ như vậy tới nay.

 

Xem thêm: Các khách sạn tại An Giang

 

Bệnh Viện Trưởng lúc này là bác sĩ Thình, quản lý tất cả các vấn đề hành chánh, nhân sự, tài chánh, và phụ trách điều trị các trại bệnh Nội khoa; ngoài ra ông còn trông coi tất cả các hoạt động y tế khác ngoài bệnh viện bao gồm công tác vệ sinh và phòng bệnh lây nhiễm bởi vì tất cả các chương trình y tế nông thôn (lúc ấy) đều do bệnh viện tỉnh phụ trách. Phụ trách Ngoại khoa là bác sĩ Bàn, đã từng nghỉ hưu nhưng lại được lưu dụng vì bệnh viện thiếu bác sĩ trầm trọng. Bác sĩ Nhì phụ trách Sản phụ khoa. Bác sĩ Bích phụ trách Nhi khoa và tiếp giúp bác sĩ Thình trông coi trại Nội khoa. Lực lượng cán sự điều dưỡng chỉ có 03 người được huấn luyện 03 năm tại bệnh viện Chợ Rẫy. Có một số tá viên điều dưỡng (NB: y tá sơ học, không ghi rỏ có bao nhiêu nhưng chắc phải chiếm đa số ) được huấn luyện 01 năm tại bệnh y. Ngoài ra còn một số “ học sinh y tá” tình nguyện làm việc để học nghề, không hưởng lương, không được bố trí chổ ăn ở ( NB: y tá tại chức ). Họ chỉ có được quyền lợi là sau 02 năm sẽ được ưu tiên thu dụng nếu có chổ trống, để làm việc tại bệnh viện tỉnh hay các trạm xá huyện.

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại An Giang

 

Công tác chăm sóc sản phụ và trẻ em chiếm phần lớn công việc và có vẻ tiến bộ nhất trong các hoạt động y te, nhờ có sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc thông qua cơ quan UNICEF. Những Nữ Hộ Sinh Quốc Gia ( NB: Nữ Hộ Sinh Trung Học ) được huấn luyện 03 năm tại Sài Gòn. Ngoài ra còn một số Tá Viên Hộ Sinh ( NB: Nữ Hộ Sinh Sơ Học ) học 02 năm và Cô Đở Hương Thôn học 01 năm tại bệnh viện tỉnh. Sau khóa học, các Cô Đở Hương Thôn sẽ được trang bị một bộ dụng cụ đở đẻ về phục vụ tại các Nhà Hộ Sinh xã- ấp trong toàn tỉnh. Sau năm 1975, bệnh viện không ngừng được cải tạo và xây dựng mới trên tổng diện tích 2,4 ha giới hạn bởi 4 con đường Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Triệu Kiết, Châu Văn Liêm. Đến nay năm 2002 bệnh viện có 754 giường bệnh, phục vụ bởi 766 nhân viên chánh thức trong đó 183 có bằng cấp đại học và sau đại học; với 17 khoa lâm sàng (đa số là tổng quát và cấp cứu, chưa đi vào chuyên khoa sâu), 4 khoa cận lâm sàng

Khách sạn đã xem