Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Địa chỉ : Long Giang, huyện Chợ Mới, An Giang
Điện thoại: 076.3890310

Khách sạn đã xem