Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Đây là ngôi trường cấp 3 mới nhất và hiện đại nhất Thị Xã Bà Rịa, khóa học đầu tiên là năm học 2008-2009 , được tách ra từ trường THPT Châu Thành, nhưng THPT Bà Rịa đang dần tiến tới là 1 trường cấp 3 hàng đầu của Tỉnh BRV.

Trường THPT Tập trung vào 6 nhiệm vụ chính sau

    Tiếp tục thực hiện phương châm “Không có việc gì khó,chỉ sợ lòng không bền”,tập trung và phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể , đồng lòng,đồng sức để nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện thành công chủ đề năm học 2010-2011 của  Bộ Giáo dục và Đào tạo : “Đổi mới công tác qủan lí và nâng cao chất lượng giáo dục” trên tinh thần tiếp tục thực hiện có chiều sâu và hiệu qủa các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”

  Thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới phương pháp giảng dạy,học tập : Tự học,tích cực,chủ động,sáng tạo và đam mê học hỏi.Mỗi CBQL,GV thực hiện 1 đổi mới trong phương pháp  dạy học và qủan lí .

  Tăng cường bổ sung CSVC nhà trường theo hướng chuẩn hóa,hiện đại hóa,phát huy tối đa mạng internet trong trường học,sử dụng CNTT như là 1 công cụ để nâng cao chất lượng dạy và học,một phương tiện mở rộng và đào sâu kiến thức,một nhân tố đắc lực của qúa trình tự bồi dưỡng,đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Tạo dựng môi trường văn hoá mang bản sắc dân tộc,trong sạch,lành mạnh,nhân ái,không có các tệ nạn xã hội.Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục,phát huy sự đóng góp trí tuệ và tài sức của các lực lượng xã hội,các vị mạnh thường quân

 Nâng cao hơn nữa nhận thức xem mái trường là mái nhà thứ hai thân yêu của mình, hướng đến việc xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia

Đặt nền móng và xây dựng một nền văn hóa trường học mang bản sắc của trường THPT Bà Rịa đậm tính dân tộc và hiện đại, tăng cường hơn nữa đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập để khi ra trường học sinh vừa có đủ kiến thức, vừa có đủ bản lĩnh để thích nghi với cuộc sống trong thời đại hội nhập; có một nền tảng vững chắc để chủ động và sáng tạo trong mọi hoàn cảnh.

Khách sạn đã xem