Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

 Địa chỉ: Tổ 18, đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình  

Điện thoại: 02183.858213, 02183.858559 ; Fax: 02183. 858559 
Email: th.kit@hoabinh.edu.vn   
Website: http://www.kinhtekythuathoabinh.edu.vn

Sứ mệnh:

Đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo hiệu quả, người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ Đại học, Cao Đẳng, THCN và các trình độ thấp hơn; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khoẻ tốt, có khả năng tạo dựng và tìm kiếm việc làm. Cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho các cơ quan Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các cơ sở xã, phường, thị trấn. Góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố an ninh, chính trị trật tự và an toàn xã hội, thực hiện tốt mục tiêu xoá đói giảm nghèo cho nhân dân các dân tộc, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hòa Bình

 

th kinh te 01.jpg 

Cơ sở vật chất nhà trường khang trang và được đầu tư đồng bộ 

 

  Chức năng, nhiệm vụ:

 

Đào tạo nhân lực có trình độ trung cấp các chuyên ngành.Đào tạo nghề, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và các phương pháp phát triển cộng đồng cho các ngành, các địa phương.Nghiên cứu thực nghiệm khoa học, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế-xã hội của địa phương. Liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học hệ vừa làm vừa học.

 

  Ngành nghề đào tạo:

Trung cấp hệ chính quy: Kế toán doanh nghiệp sản xuất; Quản lý kinh tế nông nghiệp; Công nghệ thông tin; Chăn nuôi-Thú y; Lâm sinh; Khuyến lâm nông; Trồng trọt; Bảo vệ thực vật.Đào tạo nghề, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kỹ thuật cho cán bộ, nông dân

.

Truong KT 02.jpg

Một giờ học ngoại ngữ tại trường

 
Tổ chức và nhân sự:

Bộ máy nhà trường gồm có : Ban lãnh đạo (Hiệu trưởng và 3 Phó hiệu trưởng); 5 phòng tổ (Đào tạo, Công tác học sinh, Hành chính-Tổ chức, Quản trị-Đời sống và tổ  Kế hoạch -Tài vụ); 3 khoa (Cơ bản và môn chung, Kỹ thuật nông lâm, Kinh tế, Tài chính-Kế toán). 

Nhân sự nhà trường gồm có 67 người, trong đó có 48 giáo viên chiếm tỉ lệ 71% so với tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên. Giáo viên có trình độ sau đại học 29 người chiếm 60% so với tổng số giáo viên. 

Đảng bộ có 3 chi bộ, tổng số 30 đảng viên. Công đoàn trường có 66 đoàn viên. Hội Cựu chiến binh có 12 hội viên. Đoàn thanh niên cộng sản HCM có 456 đoàn viên.

 

Truong KT 03.jpg

Liên kết, hợp tác đào tạo mở ra cho nhà trường các hướng đi mới


 
Quy mô học sinh, sinh viên:
Năm học 2009-2010 đào tạo 3.113  học sinh, sinh viên các hệ: Đào tạo nghề, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và sau đại học.

  Thành tích: 
Đảng bộ nhà trường hàng năm đều được công nhận: “Trong sạch vững mạnh” . Năm học 2008-2009 được UBND tỉnh  Hòa Bình tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối giáo dục trung học chuyên nghiệp tỉnh Hòa Bình. 

  Định hướng: 

Năm 2010, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật  trên cơ sở nâng cấp trường Trung học Kinh tế-Kỹ thuật Hòa Bình.

 

Khách sạn đã xem