Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Theo đề nghị của chính quyền địa phương (chính quyền Sài Gòn cũ), ngày 08-8-1963 Nha Trung học ký chương trình số 7415-GD/TTM/HC thiết lập hai lớp Đệ thất tại huyện lị Chợ Mới. Địa điểm thiết lập hai lớp này ở gần Trung học bán công Yên Đỗ, về sau đổi tên là Trường Trung học Bồ Đề (nay là nhà trẻ 08/3).

 
Ngày 16 – 05 - 1967 theo đề nghị số 1067/GD/PC/ND hợp thức hoá về việc thiết lập trường Trung học Đệ thất cấp Chợ Mới (gồm các lớp: Đệ thất, Đệ lục, Đệ ngũ, Đệ tứ tương ứng với ngày nay là các lớp 6,7,8,9).
 
 
Ngày 03 – 12 - 1970 theo đề nghị số 2620/GD/PC/ND Trường Trung học Chợ Mới có cả 2 cấp: Trung học Đệ Nhất cấp và Đệ nhị cấp từ niên khoá 1970-1971 (tương ứng với ngày nay là các lớp 6,7,8,9 và 10,11,12).
 
Từ niên khoá 1970 - 1971 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phòng (30-4-1975), trường luôn cố gắng tăng dần số học sinh và giáo viên. Tính đến niên khoá 1973-1974, tổng số học sinh của trường là 2.355 (từ lớp 6 đến lớp 12), tổng số giáo viên là 52 người.
 
Từ sau ngày 30 – 4 - 1975 đến năm 1995, trường lần lượt có tên: Trường Cấp III Chợ Mới, Trường Phổ thông Trung học Chợ Mới.
 
Từ năm học 1995 – 1996 theo quyết định số 720/QĐ.TB.TC của UBND huyện Chợ Mới ký ngày 13 – 7 - 2004 về việc thành lập Trường THCS thị trấn Chợ Mới, do đó Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh chỉ còn cấp THPT, tọa lạc tại số 01, đường Lê Lợi, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (trong thời gian này cả 2 trường có chung cơ sở).
 
 
 Ngày 08-8-2006 Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký Quyết định số: 1510/QĐ-UBND về việc xây dựng cơ sở mới cho Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh để tách cơ sở vật chất ra khỏi trường THCS thị trấn Chợ Mới.
 
Đến ngày 05-9-2008 việc xây dựng mới cơ sở vật chất cho Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành giai đoạn I và đưa vào sử dụng.
 
Hiện nay, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tọa lạc tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Khách sạn đã xem