Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Là một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, hạng đặc biệt, có qui mô 2030 giường bệnh nội trú và 70 giường lưu, nhưng bệnh nhân thường xuyên là 2200-2500, thực hiện chức năng khám chữa bệnh cao nhất của khu vực miền Trung và Tây nguyên, là nơi đào tạo thực hành cho các cán bộ đại học, sau đại học, điều dưỡng...Bệnh viện hiện có khoảng 2000 cán bộ viên chức, trong đó cán bộ đại học và sau đại học là 419, bao gồm 3 Thầy thuốc nhân dân, 36 Thầy thuốc ưu tú, 18 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ và 224 Bác sĩ, Dược sĩ, CKI, CKII và Thạc sĩ. Ngoài ra còn có 152 cán bộ của Trường Đại học Y Khoa Huế làm việc tại Bệnh viện.
Bệnh viện Trung ương Huế có 53 Khoa Phòng gồm 30 khoa lâm sàng, 13 cận lâm sàng, 10 phòng chức năng và 03 Trung tâm: Trung tâm Huyết học Truyền máu, Trung Tâm Tim Mạch, Trung Tâm Đào Tạo.
 

Tags:
Khách sạn đã xem