Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

 

Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp là trường đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật tăng và thiết giáp cấp phân đội, trình độ cử nhân quân sự, bậc đại học và cao đẳng.
 
Ngày 22/6/1965, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Quốc phòng.

Ngày 7/1/1972, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Đoàn 10, nhằm bảo đảm lực lượng chiến sĩ trên khắp các mặt trận. Đây chính là đơn vị tiền thân của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.
 
Những năm qua, Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp đã đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp cho binh chủng và toàn quân hàng vạn cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có phẩm chất, năng lực toàn diện, có trình độ kỹ thuật, chiến thuật binh chủng theo mục tiêu yêu cầu đào tạo, góp phần làm  nòng cốt xây dựng lực lượng Tăng - Thiết giáp của quân đội ta ngày càng lớn mạnh.

Khách sạn đã xem