Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Tịnh Xá Ngọc Mỹ

Tịnh Xá Ngọc Mỹ

06/05/2014 1220

Năm 1950, do cảm mến hạnh du phương trì bình khất thực hóa duyên của đoàn du tăng khất thực do Tổ Sư MINH ĐANG QUANG hướng dẫn mang ánh sáng Chánh pháp về đến vùng mỹ Tho, quý Phật tử giàu tín tâm tại đây như bà Thiền Ngọc (bà mười Nhàn ), bà Bửu Ngọc (bà tám Báo), đặc...

Xem thêm