Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

04/05/2014 1555

Theo đề nghị của chính quyền địa phương (chính quyền Sài Gòn cũ), ngày 08-8-1963 Nha Trung học ký chương trình số 7415-GD/TTM/HC thiết lập hai lớp Đệ thất tại huyện lị Chợ Mới. Địa điểm thiết lập hai lớp này ở gần Trung học bán công Yên Đỗ, về sau đổi tên là Trường Tru...

Xem thêm