Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Hội rước Giá

Hội rước Giá

01/07/2014 1760

Tưởng nhớ đến công lao của Lý Phục Man tướng công, hằng năm cứ vào ngày 10,11,12 tháng 3 Âm lịch, nhân dân lại mở hội. Cứ 5 năm mở đại đám một lần. Hội đại đám có các trò như Nghiềm quân, rước, Cờ người, đấu vật rất hoành tráng. Hội Giá là một trong những hội lớn trong...

Xem thêm