Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Nhà mồ Ba Chúc nơi  ghi dấu tội ác kinh hoàng của Pôn Pốt

Nhà mồ Ba Chúc nơi ghi dấu tội ác kinh hoàng của ...

04/06/2014 5221

Khu chứng tích tội ác này gôm bảy hạng mục công trình như sau: vòng rào, bia căm thù, nhà mồ, nhà tiếp khách, nhà truyền thống, nhà thủy tạ, hồ sen. Các công trình trên dây thì nhà mồ là công trình chính, các điểm kia là phụ để tô điểm cho công trình chính. Nhà mồ Ba C...

Xem thêm