Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Đình làng Thành Công

Đình làng Thành Công

06/08/2014 1927

Đình nằm theo hướng Bắc Nam. Diện tích lúc đầu 2500m2 , hiện nay còn lại 310m2, hậu cung bị tách ra bởi ngõ ngõ 6A phố Thành Công. Tại hậu cung thờ bốn ông Tiến sĩ có khắc tên trên bia Tiễn sĩ tại Văn miếu Quốc Tử Giám: Đỗ Kim Oánh, Nguyễn Đắc Vinh, Nguyễn Đăng Long, T...

Xem thêm