Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Đình Tu Hoàng

Đình Tu Hoàng

06/05/2014 1017

Đình được xây dựng để thờ Thành hoàng là Lý Nam Đế, ông là người lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập cho đất nước sau hơn 500 năm bị đô hộ và đặt tên nước là Vạn Xuân ở thế kỷ thứ VI. Phương đình hình vuông, kiểu chồng diêm, 8 mái. Hai bên phương đình là 2 dãy nhà tả h...

Xem thêm