Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Đài Loan

Đài Loan

01/01/1970 1234

Vị trí tỉnh Đài Loan nằm giữa ôn đới và nhiệt đới, có khí hậu thuộc nhiệt đới và á nhiệt đới. Do tỉnh Đài Loan bị biển bao vây về bốn phía, nên chịu sự ảnh hưởng của gió mùa đến từ biển, 4 mùa khí hậu vừa phải, mùa đông không.

Xem thêm