Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Cột Dây Thép

Cột Dây Thép

04/06/2014 1225

Di tích Cột Dây Thép được làm từ bốn trụ cột bằng thép gắn kết tạo thành hình tháp, chóp vuông, có chiều cao 30m với bốn chân trụ siêng theo bốn hướng. Mỗi chân trụ các nhau khỏang một mét rưỡi. Các chân trụ đều làm bằng những thanh thép có hình chữ L nối kết không đều...

Xem thêm