Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Gốm Biên Hòa

Gốm Biên Hòa

14/06/2014 3122

Ở lưu vực sông Đồng Nai, bắt gặp những làng mạc trù phú với vô số lò gốm đang ngày đêm toả khói, đó là các làng gốm Biên Hòa tỉnh Đồng Nai... Địa chỉ : làng Bình Dương, làng Xuân An... Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai Có truyền thống từ thế kỷ XVII với đồ đất nung và sành.

Xem thêm