Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chùa Nền

Chùa Nền

06/05/2014 1749

Chùa Nền còn có tên chữ là Đản Cơ tự và Cổ Sơn tự. Nguyên trước đây, chùa là đền thờ song thân của nhà sư Từ Đạo Hạnh. Tương truyền, vị trí đền làm trên nền nhà của Từ Đạo Hạnh. Khi Từ Đạo Hạnh trở thành nhà sư nổi tiếng thì đền trở thành chùa. Chùa thờ thiền sư Từ Đạo...

Xem thêm