Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Thành Bản Phủ

Thành Bản Phủ

06/07/2014 1763

Đối với mỗi người con đất Việt khi đặt chân lên mảnh đất Điện Biên ngoài việc đi thăm lại quần thể di tích chiến trường chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thắp nén hương thơm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động đ...

Xem thêm