Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chùa Nam Đồng

Chùa Nam Đồng

06/05/2014 1000

Chùa Nam Đồng ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, ra đời từ xa xưa, năm 1612 đã được xây dựng lại. Chùa được Bộ Văn hóa và Thông tin xếp hạng ngày 22 – 04 – 1992. Trụ trì hiện nay là Ni sư Thích Đàm Thanh. Theo truyền thuyết, chùa được xây dựng vào năm.

Xem thêm