Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Di Tích Pắc Bó

Di Tích Pắc Bó

06/07/2014 1649

Pắc Bó là di tích cách mạng nổi tiếng, nơi Bác Hồ làm việc và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tên Pắc Bó còn có nghĩa đen là “miệng nguồn”. Lời nhắn của Bác Hồ Xem thêm : các khách sạn giá rẻ tại Cao Bằng Pắc Bó có hang Cốc Bó được Chủ tịch H.

Xem thêm