Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chùa Trường Lâm

Chùa Trường Lâm

06/05/2014 742

Ngôi đình và chùa ở thôn Trường Lâm, xã Việt Hưng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chùa Trường Lâm được xây dựng từ thời Lý, song qua các di vật và kiến trúc hiện còn cho thấy chùa có thể xây dựng lại ở thế kỷ XIX và sửa chữa lớn vào đầu thế kỷ XX. Đình thờ ba vị thàn...

Xem thêm