Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Công Viên Merlion

Công Viên Merlion

01/01/1970 714

Merlion là bi ểu t ượng c ủa đ ất n ước Singapore , có hình m ột con thú đ ầu s ư t ử, mình cá đang c ưỡi trên sóng. Đ ầu s ư t ử t ượng tr ưng cho truy ền thuy ết v ề quá trình khám phá Singapore . Đuôi cá c ủa Merlion t ượng tr ưng cho s ự kh ởi đ ầu khiêm t ốn c ủa.

Xem thêm