Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Valentine trong suy nghĩ của người Raglai

Valentine trong suy nghĩ của người Raglai

07/08/2014 712

Người Raglai ở Bác Ái, Ninh Thuận có nhiều nghi lễ đặc sắc như lễ cưới, lễ bỏ mã, lễ mừng lúa mới, … đặc biệt nơi đây còn lưu giữ tập tục ngủ thảo độc đáo. Những du khách đến đây nói rằng đây là valentine. Họ thường tổ chức nghi lễ này vào một ngày đặc biệt.

Xem thêm