Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Chùa Lý triều Quốc sư và Thiền sư Minh Không

Chùa Lý triều Quốc sư và Thiền sư Minh Không

06/06/2014 939

Ngôi chùa này xưa kia là đền ở trên đất thông Tiên Thị (Chợ Tiên), tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương thuộc kinh thành Thăng Long. Ngày nay chùa ở số 50 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm. Tấm bia "Trùng tu Thiên Thị từ ký" do tiến sĩ Lê Đình Diên soạn năm Tự Đức.

Xem thêm