Đánh giá khách sạn Khách Sạn Viên Ngọc Xanh 2

Viết đánh giá
Rất tốt
7.6
Tất cả
(Từ 233 nhận xét)
Rất tốt
7
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cặp đôi
(Từ 14 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Gia đình
(Từ 7 nhận xét)
Tốt
6.7
Bạn bè
(Từ 7 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cá nhân
(Từ 204 nhận xét)