Đánh giá khách sạn Sóng Biển Xanh Resort

Viết đánh giá
Rất tốt
7.2
Tất cả
(Từ 35 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Tốt
6.9
Cặp đôi
(Từ 3 nhận xét)
Tốt
6.9
Gia đình
(Từ 2 nhận xét)
Đánh giá
3
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cá nhân
(Từ 29 nhận xét)