Đánh giá khách sạn Rang Garden Bungalow Beach Side

Viết đánh giá
Rất tốt
7.5
Tất cả
(Từ 116 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Tốt
6.3
Cặp đôi
(Từ 6 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Gia đình
(Từ 13 nhận xét)
Tốt
6.6
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cá nhân
(Từ 96 nhận xét)