Đánh giá khách sạn Sandunes Beach Resort & Spa

Viết đánh giá
Rất tốt
7.9
Tất cả
(Từ 58 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Cặp đôi
(Từ 5 nhận xét)
Tốt
6.9
Gia đình
(Từ 4 nhận xét)
Xuất sắc
8.7
Bạn bè
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 46 nhận xét)