Đánh giá khách sạn Sandunes Beach Resort & Spa

Viết đánh giá
Rất tốt
7.9
Tất cả
(Từ 53 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Cặp đôi
(Từ 4 nhận xét)
Rất tốt
7.3
Gia đình
(Từ 3 nhận xét)
Xuất sắc
9.1
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Cá nhân
(Từ 44 nhận xét)