Đánh giá khách sạn Peaceful Resort

Viết đánh giá
Rất tốt
7.3
Tất cả
(Từ 59 nhận xét)
Xuất sắc
8
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Cặp đôi
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.4
Gia đình
(Từ 10 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.3
Cá nhân
(Từ 45 nhận xét)