HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Chọn ngày để xem giá và phòng trống Đảm bảo giá tốt nhất

Lưu ý: Vui lòng ấn "Cập nhật giá" để cập nhật phòng

Chọn phòng Malibu Beach Hotel

Loại Phòng
Giá 1 đêm
Số phòng
Đặt phòng

Deluxe Twin

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

· Quy định phụ thu giường phụ và phiếu ăn sáng :
- Đối với trẻ em t 1m00 trở xuống: miễn phí giƣờng phụ trẻ em (nôi), được phục vụ theo nhu cầu của khách và tùy theo tiện ích sẵn có của bên A và miễn phí ăn sáng theo tiêu chuẩn của bên A.
- Trẻ em dưới 1m00 đến 1m20 ở chung với bố mẹ: sử dụng miễn phí giường sẵn có trong phòng (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ), phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em
- Nếu trường hợp khách yêu cầu giường phụ , mức giá được tính theo giá quy định .
- Trẻ em t 1m20 trở lên: tính như người lớn, phụ thu phí ghép thêm người hoặc kê giường phụ theo mức giá quy định 

- Phụ thu phí ăn sáng: (Áp dụng theo giá niêm yết tại Hotel)

-          Trẻ em cao dưới 1m00 :

       miễn phí phụ thu này.

-           Trẻ em cao từ 1m00 đến 1m20:

       phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em

-          Trẻ em cao từ 1m20 trở lên:

       phụ thu phiếu ăn sáng người lớn

 

 01/09/2017 – 03/09/2017(3 NGÀY LỄ)

Giá phòng đã bao gồm Combo ăn bữa 400,000 VNĐ/2 Khách.

 

 

phòng

Xác nhận ngay

Deluxe Family

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

· Quy định phụ thu giường phụ và phiếu ăn sáng :
- Đối với trẻ em t 1m00 trở xuống: miễn phí giƣờng phụ trẻ em (nôi), được phục vụ theo nhu cầu của khách và tùy theo tiện ích sẵn có của bên A và miễn phí ăn sáng theo tiêu chuẩn của bên A.
- Trẻ em dưới 1m00 đến 1m20 ở chung với bố mẹ: sử dụng miễn phí giường sẵn có trong phòng (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ), phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em
- Nếu trường hợp khách yêu cầu giường phụ , mức giá được tính theo giá quy định .
- Trẻ em t 1m20 trở lên: tính như người lớn, phụ thu phí ghép thêm người hoặc kê giường phụ theo mức giá quy định
- Phụ thu ăn sáng :

 • Phụ thu phí ăn sáng: (Áp dụng theo giá niêm yết tại Hotel)

-          Trẻ em cao dưới 1m00 :

       miễn phí phụ thu này.

-           Trẻ em cao từ 1m00 đến 1m20:

       phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em

-          Trẻ em cao từ 1m20 trở lên:

       phụ thu phiếu ăn sáng người lớn

 

 01/09/2017 – 03/09/2017(3 NGÀY LỄ)

Giá phòng đã bao gồm Combo ăn bữa 600,000 VNĐ/3 Khách.Phòng Deluxe Family ở tối đa 4 người (kể cả người lớn và trẻ em )

phòng

Xác nhận ngay

Premier

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

· Quy định phụ thu giường phụ và phiếu ăn sáng :
- Đối với trẻ em t 1m00 trở xuống: miễn phí giƣờng phụ trẻ em (nôi), được phục vụ theo nhu cầu của khách và tùy theo tiện ích sẵn có của bên A và miễn phí ăn sáng theo tiêu chuẩn của bên A.
- Trẻ em dưới 1m00 đến 1m20 ở chung với bố mẹ: sử dụng miễn phí giường sẵn có trong phòng (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ), phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em
- Nếu trường hợp khách yêu cầu giường phụ , mức giá được tính theo giá quy định .
- Trẻ em t 1m20 trở lên: tính như người lớn, phụ thu phí ghép thêm người hoặc kê giường phụ theo mức giá quy định 


- Phụ thu ăn sáng :

 • Phụ thu phí ăn sáng: (Áp dụng theo giá niêm yết tại Hotel)

-          Trẻ em cao dưới 1m00 :

       miễn phí phụ thu này.

-           Trẻ em cao từ 1m00 đến 1m20:

       phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em

-          Trẻ em cao từ 1m20 trở lên:

       phụ thu phiếu ăn sáng người lớn

 

 01/09/2017 – 03/09/2017(3 NGÀY LỄ)

Giá phòng đã bao gồm Combo ăn bữa 400,000 VNĐ/2 Khách.

phòng

Xác nhận ngay

Malibu Suite

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

· Quy định phụ thu giường phụ và phiếu ăn sáng :
- Đối với trẻ em t 1m00 trở xuống: miễn phí giƣờng phụ trẻ em (nôi), được phục vụ theo nhu cầu của khách và tùy theo tiện ích sẵn có của bên A và miễn phí ăn sáng theo tiêu chuẩn của bên A.
- Trẻ em dưới 1m00 đến 1m20 ở chung với bố mẹ: sử dụng miễn phí giường sẵn có trong phòng (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ), phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em
- Nếu trường hợp khách yêu cầu giường phụ , mức giá được tính theo giá quy định .
- Trẻ em t 1m20 trở lên: tính như người lớn, phụ thu phí ghép thêm người hoặc kê giường phụ theo mức giá quy định 
*** Giường phụ :

 • Phụ thu phí ăn sáng: (Áp dụng theo giá niêm yết tại Hotel)

-          Trẻ em cao dưới 1m00 :

       miễn phí phụ thu này.

-           Trẻ em cao từ 1m00 đến 1m20:

       phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em

-          Trẻ em cao từ 1m20 trở lên:

       phụ thu phiếu ăn sáng người lớn

 01/09/2017 – 03/09/2017(3 NGÀY LỄ)

Giá phòng đã bao gồm Combo ăn bữa 400,000 VNĐ/2 Khách.

phòng

Xác nhận ngay

Premier Plus

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

· Quy định phụ thu giường phụ và phiếu ăn sáng :
- Đối với trẻ em t 1m00 trở xuống: miễn phí giƣờng phụ trẻ em (nôi), được phục vụ theo nhu cầu của khách và tùy theo tiện ích sẵn có của bên A và miễn phí ăn sáng theo tiêu chuẩn của bên A.
- Trẻ em dưới 1m00 đến 1m20 ở chung với bố mẹ: sử dụng miễn phí giường sẵn có trong phòng (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ), phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em
- Nếu trường hợp khách yêu cầu giường phụ , mức giá được tính theo giá quy định .
- Trẻ em t 1m20 trở lên: tính như người lớn, phụ thu phí ghép thêm người hoặc kê giường phụ theo mức giá quy định

 • Phụ thu phí ăn sáng: (Áp dụng theo giá niêm yết tại Hotel)

-          Trẻ em cao dưới 1m00 :

       miễn phí phụ thu này.

-           Trẻ em cao từ 1m00 đến 1m20:

       phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em

-          Trẻ em cao từ 1m20 trở lên:

       phụ thu phiếu ăn sáng người lớn

 

 01/09/2017 – 03/09/2017(3 NGÀY LỄ)

Giá phòng đã bao gồm Combo ăn bữa 400,000 VNĐ/2 Khách.

phòng

Xác nhận ngay

Deluxe Double

Thêm giường 0
Vui lòng chọn số lượng phòng trước!

· Quy định phụ thu giường phụ và phiếu ăn sáng :
- Đối với trẻ em t 1m00 trở xuống: miễn phí giƣờng phụ trẻ em (nôi), được phục vụ theo nhu cầu của khách và tùy theo tiện ích sẵn có của bên A và miễn phí ăn sáng theo tiêu chuẩn của bên A.
- Trẻ em dưới 1m00 đến 1m20 ở chung với bố mẹ: sử dụng miễn phí giường sẵn có trong phòng (Tối đa 02 trẻ em ngủ chung giường với bố mẹ), phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em
- Nếu trường hợp khách yêu cầu giường phụ , mức giá được tính theo giá quy định .
- Trẻ em t 1m20 trở lên: tính như người lớn, phụ thu phí ghép thêm người hoặc kê giường phụ theo mức giá quy định 
- Phụ thu ăn sáng :

  • Phụ thu phí ăn sáng: (Áp dụng theo giá niêm yết tại Hotel)

  -          Trẻ em cao dưới 1m00 :

         miễn phí phụ thu này.

  -           Trẻ em cao từ 1m00 đến 1m20:

         phụ thu phiếu ăn sáng trẻ em

  -          Trẻ em cao từ 1m20 trở lên:

         phụ thu phiếu ăn sáng người lớn

 01/09/2017 – 03/09/2017(3 NGÀY LỄ)

Giá phòng đã bao gồm Combo ăn bữa 400,000 VNĐ/2 Khách.

phòng

Xác nhận ngay

Tiện nghi Malibu Beach Hotel

 • Bữa sáng miễn phí
 • Hồ bơi ngoài trời
 • Bãi đỗ xe
 • Internet
 • Internet (không dây)
 • internet ( miễn phí )
 • Phòng hội thảo
 • Phòng họp
 • Phòng hút thuốc
 • Phòng tập thể thao
 • Thang máy
 • Thêm giường phụ
 • Tố chức even/Tiệc cưới
 • Truyền hình cáp/vệ tinh
 • Wifi miễn phí
 • Giặt là
 • Nhà hàng
 • Quán cafe
 • Thuê xe, taxi
 • Tiếp tân 24/24
 • Đổi tiền
 • Gia đình
 • Tắm nước nóng

Ghi chú: Ăn sáng miễn phí (nếu có) có thể thay đổi theo phòng và ngày

Chính sách Malibu Beach Hotel

Giờ nhận phòng: 14:00
Giờ trả phòng: 12:00

Đánh giá Malibu Beach Hotel

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.5
Tất cả
(Từ 175 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
8.1
Cặp đôi
(Từ 6 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Gia đình
(Từ 22 nhận xét)
Rất tốt
7.4
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8.6
Cá nhân
(Từ 137 nhận xét)

Khách hàng đã xem khách sạn này thường tham khảo thêm

Địa danh ở gần