Chọn phòng Nhà của uyên Đảm bảo giá tốt nhất

Đang cập nhật thông tin giá phòng

Giới thiệu về Nhà của uyên

Frienly home stay with 1 dorm including 10 bed and 6 couple room with bathroom in side

share living room with boob shop, free breakfast including eggs, homemade bread, soya milk

Chính sách Nhà của uyên

Giờ nhận phòng: 14:00
Giờ trả phòng: 11:30

Đánh giá Nhà của uyên

Viết đánh giá
Đánh giá
0
Tất cả
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Cặp đôi
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Gia đình
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Bạn bè
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Cá nhân
(Từ 0 nhận xét)