HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Chọn ngày để xem giá và phòng trống Đảm bảo giá tốt nhất

Lưu ý: Vui lòng ấn "Cập nhật giá" để cập nhật phòng

Chọn phòng Khách sạn Poseidon

Loại Phòng
Giá 1 đêm
Số phòng
Đặt phòng

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Chính sách năm 2017:

-Mỗi phòng được kê tối đa 01 giường phụ, giường phụ đáp ứng được cho đa số các loại phòng ngoại trừ loại

Superior và Family Executive.

- Giường phụ sẽ được cung cấp dựa theo yêu cầu và tình trạng có sẵn và không đặt được trong phòng có 2 giường

đơn.

Chính sách trẻ em:

-Trẻ em dưới 6 tuổi: Tối đa 01 trẻ/ phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn bao gồm

bữa sáng.

-Trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi: tối đa 01 trẻ/phòng được miễn phí tiền phòng khi ở chung giường với người lớn và

phải thanh toán tiền ăn sáng: 100,000 VND/trẻ/bữa

-Trẻ em thứ 2 và trẻ từ 12 tuổi trở lên: được xem như 01 khách và tính phụ thu như người lớn có kê giường phụ: 400,000 VND/giường/đêm

-Nôi trẻ em: Miễn phí cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (chỉ 01 nôi/ 1 phòng) và tùy thuộc vào tình trạng có sẵn của

khách sạn.

phòng

Xác nhận ngay

Tiện nghi Khách sạn Poseidon

  • Tiếp tân 24/24

Ghi chú: Ăn sáng miễn phí (nếu có) có thể thay đổi theo phòng và ngày

Chính sách Khách sạn Poseidon

Giờ nhận phòng: 14:00
Giờ trả phòng: 12:00

Đánh giá Khách sạn Poseidon

Viết đánh giá
Xuất sắc
9
Tất cả
(Từ 1 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Cặp đôi
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Gia đình
(Từ 0 nhận xét)
Đánh giá
0
Bạn bè
(Từ 0 nhận xét)
Xuất sắc
9
Cá nhân
(Từ 1 nhận xét)

Khách hàng đã xem khách sạn này thường tham khảo thêm