HỖ TRỢ 24/7

Hà Nội: 024 7109 9999

Hồ Chí Minh: 028 7109 9998

Chọn ngày để xem giá và phòng trống Đảm bảo giá tốt nhất

Lưu ý: Vui lòng ấn "Cập nhật giá" để cập nhật phòng

Chọn phòng The Anam Resort

Loại Phòng
Giá 1 đêm
Số phòng
Đặt phòng

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

 Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Giá phòng không áp dụng cho khách mang quốc tịch Trung Quốc

*** Bắt buộc ở tối thiểu 3 đêm giai đoạn: 28/12/2017 - 31/12/2017 & 1/1/2018 - 10/1/2018 & 15/2/3018 - 20/2/2018 & 24/12/2018 - 31/12/2018

*** Bữa tối bắt buộc 24/12/2017 & 31/12/2017 : 1,670,000 VND/người

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,000,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 780,000 VND/giường/đêm

 

----- Từ 1/1/2018-----

*** Bữa tối bắt buộc 15/2/2018 & 24/12/2018 & 31/12/2018 : 1,700,000 VND/người

 • Chính sách trẻ em:

Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: miễn phí cho trẻ ngủ chung giường với bố mẹ, phụ thu ăn sáng bằng 50% giá người lớn

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính như giá người lớn, bắt buộc kê giường phụ.

 • Extra bed:

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 1,020,000 VND/giường/đêm

Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi: 790,000 VND/giường/đêm

Các booking trong giai đoạn lễ, Tết không được phép hoàn hủy đổi
Giá phòng không áp dụng trong giai đoạn lễ, Tết

phòng

Xác nhận ngay

Tiện nghi The Anam Resort


Ghi chú: Ăn sáng miễn phí (nếu có) có thể thay đổi theo phòng và ngày

Chính sách The Anam Resort

Giờ nhận phòng: 14:00
Giờ trả phòng: 12:00

Đánh giá The Anam Resort

Viết đánh giá

Khách hàng đã xem khách sạn này thường tham khảo thêm

Địa danh ở gần