Đánh giá khách sạn Khách Sạn Hoàng Yến 1 Quy Nhơn

Viết đánh giá
Rất tốt
7.8
Tất cả
(Từ 114 nhận xét)
Tốt
6.8
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cặp đôi
(Từ 18 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Gia đình
(Từ 23 nhận xét)
Rất tốt
7.2
Bạn bè
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 68 nhận xét)