Đánh giá khách sạn Khách sạn Peace Valley Sapa

Viết đánh giá
Xuất sắc
8
Tất cả
(Từ 24 nhận xét)
Đánh giá
0
Công tác
(Từ 0 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Cặp đôi
(Từ 4 nhận xét)
Xuất sắc
9.5
Gia đình
(Từ 2 nhận xét)
Đánh giá
2.4
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Cá nhân
(Từ 17 nhận xét)