Đánh giá khách sạn Phương Nam Resort

Viết đánh giá
Xuất sắc
8
Tất cả
(Từ 115 nhận xét)
Tốt
6.4
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cặp đôi
(Từ 9 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Gia đình
(Từ 5 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Bạn bè
(Từ 4 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cá nhân
(Từ 96 nhận xét)