Đánh giá khách sạn Khách Sạn Hữu Nghị Vinh

Viết đánh giá
Rất tốt
7.7
Tất cả
(Từ 39 nhận xét)
Tốt
6.8
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Tốt
6.2
Cặp đôi
(Từ 6 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Gia đình
(Từ 4 nhận xét)
Xuất sắc
8
Bạn bè
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Cá nhân
(Từ 25 nhận xét)