Đánh giá khách sạn Khách Sạn Heritage Hà Nội

Viết đánh giá
Rất tốt
7.4
Tất cả
(Từ 28 nhận xét)
Đánh giá
5.1
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8
Cặp đôi
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7
Gia đình
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8
Bạn bè
(Từ 1 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cá nhân
(Từ 21 nhận xét)