Đặt phòng trực tuyến, hoặc gọi

Hà Nội: (04) 7109 9999 - (04) 7309 9899

Hồ Chí Minh: (08) 7309 9899 - (08) 7109 9998

T2 - CN: 08:00 - 23:00

Đánh giá khách sạn Khách Sạn Antique

Viết đánh giá
Tốt 8.2
Tất cả
Chi tiết điểm (từ 87 nhận xét)
Tốt 8.6
Công tác
Chi tiết điểm (từ 6 nhận xét)
Đánh giá 7.4
Cặp đôi
Chi tiết điểm (từ 15 nhận xét)
Tốt 8.9
Gia đình
Chi tiết điểm (từ 9 nhận xét)
Tốt 8.6
Bạn bè
Chi tiết điểm (từ 4 nhận xét)
Tốt 8.2
Cá nhân
Chi tiết điểm (từ 53 nhận xét)