Đánh giá khách sạn Khách Sạn Ruby Star 2

Viết đánh giá
Rất tốt
7.5
Tất cả
(Từ 113 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Công tác
(Từ 7 nhận xét)
Rất tốt
7
Cặp đôi
(Từ 17 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Gia đình
(Từ 3 nhận xét)
Rất tốt
7.1
Bạn bè
(Từ 6 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Cá nhân
(Từ 80 nhận xét)