Đánh giá khách sạn Phương Nam Pearl Resort Cần Giờ

Viết đánh giá
Rất tốt
7.2
Tất cả
(Từ 236 nhận xét)
Rất tốt
7.2
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.2
Cặp đôi
(Từ 27 nhận xét)
Rất tốt
7
Gia đình
(Từ 32 nhận xét)
Đánh giá
5.9
Bạn bè
(Từ 10 nhận xét)
Rất tốt
7.3
Cá nhân
(Từ 165 nhận xét)