Đánh giá khách sạn Khách Sạn Happy Light

Viết đánh giá
Rất tốt
7.5
Tất cả
(Từ 109 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.3
Cặp đôi
(Từ 21 nhận xét)
Tốt
6.9
Gia đình
(Từ 21 nhận xét)
Tốt
6.8
Bạn bè
(Từ 7 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Cá nhân
(Từ 58 nhận xét)