Đánh giá khách sạn MerPerle Hon Tam Resort - Nha Trang

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.1
Tất cả
(Từ 92 nhận xét)
Rất tốt
7.7
Công tác
(Từ 3 nhận xét)
Xuất sắc
8.1
Cặp đôi
(Từ 24 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Gia đình
(Từ 21 nhận xét)
Xuất sắc
8.8
Bạn bè
(Từ 6 nhận xét)
Xuất sắc
8.2
Cá nhân
(Từ 38 nhận xét)