Đánh giá khách sạn Hai Duong Intourco Resort

Viết đánh giá
Rất tốt
7.9
Tất cả
(Từ 247 nhận xét)
Xuất sắc
9
Công tác
(Từ 1 nhận xét)
Tốt
6.9
Cặp đôi
(Từ 23 nhận xét)
Tốt
6.8
Gia đình
(Từ 40 nhận xét)
Tốt
6.9
Bạn bè
(Từ 9 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Cá nhân
(Từ 174 nhận xét)