Đánh giá khách sạn Khách Sạn White Palace

Viết đánh giá
Rất tốt
7.7
Tất cả
(Từ 36 nhận xét)
Xuất sắc
8.2
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Rất tốt
7.6
Cặp đôi
(Từ 4 nhận xét)
Xuất sắc
8.3
Gia đình
(Từ 9 nhận xét)
Đánh giá
0
Bạn bè
(Từ 0 nhận xét)
Rất tốt
7.5
Cá nhân
(Từ 21 nhận xét)