Đánh giá khách sạn RedDoorz @ Bui Vien Walking Street 3 (Formerly Phoenix Hotel)

Viết đánh giá
Rất tốt
7.1
Tất cả
(Từ 1069 nhận xét)
Rất tốt
7.8
Công tác
(Từ 6 nhận xét)
Tốt
6.8
Cặp đôi
(Từ 71 nhận xét)
Tốt
6.9
Gia đình
(Từ 40 nhận xét)
Tốt
6.6
Bạn bè
(Từ 19 nhận xét)
Rất tốt
7.1
Cá nhân
(Từ 932 nhận xét)