Đánh giá khách sạn Muine Bay Resort

Viết đánh giá
Xuất sắc
8.1
Tất cả
(Từ 87 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Công tác
(Từ 2 nhận xét)
Xuất sắc
8.7
Cặp đôi
(Từ 9 nhận xét)
Rất tốt
7.9
Gia đình
(Từ 26 nhận xét)
Xuất sắc
8.4
Bạn bè
(Từ 7 nhận xét)
Xuất sắc
8.1
Cá nhân
(Từ 43 nhận xét)